img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

Category Archives: Visa Úc

HOT: ÚC loại bỏ visa 457

Th4 20, 2017
Trong thông báo khiến nhiều phía ‘sửng sốt’ hôm nay, thứ Ba 18/04/2017, Thủ tướng Turnbull cho biết chính phủ sẽ th ...
Xem thêm

HOT: Visa 457 bị hủy bỏ, Có gì trong visa th...

Th4 20, 2017
Họp báo tại Canberra chiều thứ Ba 18/04/2017, chính phủ Turnbull cho biết những yêu cầu căn bản ‘khó hơn’ trong 2 t ...
Xem thêm

Danh sách các ngành nghề được hỗ trợ của CSO...

Th4 20, 2017
Bạn phải chỉ định một nghề nghiệp từ danh sách các ngành nghề được chính phủ đề cử cho một trong các loại thị thực ...
Xem thêm

Điều kiện định cư tại Úc theo diện Visa 457

Th4 11, 2017
Điều kiện làm việc và định cư tại Úc theo diện Visa 457 Cơ quan Lao động và Năng suất Úc (Australian Workforce and ...
Xem thêm

Thang điểm nhập cư Úc diện tay nghề 2016 ...

Th4 10, 2017
Thang điểm nhập cư Úc diện tay nghề – Visa 457 2016 – 2017 (mới nhất) Nhóm điểm Mô tả Điểm Tuổi 18-24 2 ...
Xem thêm

Định cư Úc – Visa 457 công tác dài hạn

Th1 01, 2017
Visa 457 là thị thực thông dụng nhất cho doanh nghiệp bảo lãnh người lao động ở nước ngoài đến Úc làm việc tạm thời ...
Xem thêm

Visa bảo lãnh bố mẹ qua Úc năm 2016

Th12 27, 2016
Theo một phúc trình Migrant Intake into Australia được phân tích vào năm 2015 chỉ ra rằng, đối với các loại visa đo ...
Xem thêm

457 OBS IE – con đường thông minh dành...

Th12 26, 2016
OBS – con đường thông minh dành cho Doanh nghiệp Việt Nam, từ xúc tiến mở Văn phòng đại diện đến thường trú n ...
Xem thêm