img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

Category Archives: Visa 457

Điều kiện định cư tại Úc theo diện Visa 457

Th4 11, 2017
Điều kiện làm việc và định cư tại Úc theo diện Visa 457 Cơ quan Lao động và Năng suất Úc (Australian Workforce and ...
Xem thêm

Thang điểm nhập cư Úc diện tay nghề 2016 ...

Th4 10, 2017
Thang điểm nhập cư Úc diện tay nghề – Visa 457 2016 – 2017 (mới nhất) Nhóm điểm Mô tả Điểm Tuổi 18-24 2 ...
Xem thêm

Định cư Úc – Visa 457 công tác dài hạn

Th1 01, 2017
Visa 457 là thị thực thông dụng nhất cho doanh nghiệp bảo lãnh người lao động ở nước ngoài đến Úc làm việc tạm thời ...
Xem thêm

457 OBS IE – con đường thông minh dành...

Th12 26, 2016
OBS – con đường thông minh dành cho Doanh nghiệp Việt Nam, từ xúc tiến mở Văn phòng đại diện đến thường trú n ...
Xem thêm