img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

Chương trình đi thẳng đến thường trú nhân Úc – Định cư Úc diện đầu tư – Doanh nhân tài năng 132

Đăng bởi QTV-IWP trên 03/01/2017
| 0

I/ Đặc điểm

​Visa 132 này cho phép đương đơn thiết lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có ở Úc. Bao gồm hai diện:

1.     Diện Lịch sử kinh doanh thành công: Dành cho chủ doanh nghiệp hoặc người đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực cao muốn kinh doanh ở Úc

2.     Diện Venture Capital Stream (vốn đầu tư mạo hiểm): Dành cho những người có được sự tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm từ các công ty thuộc thành viên của Hiệp Hội Vốn Đầu Tư Mạo Hiểm Úc Australian Private Equity & Venture Capital Association Limited (AVCAL).

II/ Điều kiện

Đương đơn có thể đạt được visa này nếu đương đơn được bảo lãnh bởi cơ quan chính phủ tiểu đương đơn hoặc vùng lãnh thổ và được mời nộp hồ sơ bởi Bộ Di Trú Úc.

Đương đơn cũng phải đáp ứng:

1.     Có tài sản ròng doanh nghiệp và cá nhân ít nhất là AUD 1.5 triệu và doanh thu doanh nghiệp hàng năm đạt tối thiểu là AUD 3 triệu nếu đương đơn dự định nộp xin visa theo diện Lịch sử kinh doanh thành công.

hoặc

2.     Đã đạt được sự tài trợ ít nhất AUD 1 triệu vốn đầu tư mạo hiểm từ các công ty thuộc thành viên của Hiệp Hội Vốn Đầu Tư Mạo Hiểm Úc (AVCAL) để bắt đầu sự thương mại hóa và phát triển ý tưởng kinh doanh giá trị cao ở Úc nếu đương đơn dự định nộp xin visa diện Venture Capital Stream.

Visa 132 – Doanh nhân tài năng là một visa thường trú dành cho những nhà kinh doanh, những người được bảo lãnh bởi cơ quan chính phủ tiểu đương đơng hoặc lãnh thổ của Úc.

Các doanh nhân thuộc diện này không cần phải nộp đơn xin visa tạm trú như visa 188, mà nộp đơn xin Visa Thường trú trực tiếp.

Đương đơn có thể ở Úc hoặc ngoài Úc khi đương đơn nộp hồ sơ và khi visa được quyết định.

III/ Quyền lợi của đương đơn?

Visa 132 – Doanh nhân tài năng cho phép đương đơn thành lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có ở Úc.

Đây là visa thường trú, cho phép đương đơn và thành viên trong gia đình của đương đơn:

1.     Ở lại Úc vô thời hạn vĩnh viễn

2.     Làm việc và học tập ở Úc

3.     Đăng ký Medicare, là chương trình của Úc dành cho việc chăm sóc sức khỏe và các chi phí liên quan đến sức khỏe

4.     Nộp đơn xin quốc tịch Úc (Nếu đương đơn đủ điều kiện)

5.     Bảo lãnh thân nhân đủ điều kiện được thường trú

6.     Tự do ra vào nước Úc trong thời gian 5 năm từ ngày visa được cấp (sau thời gian đó, đương đơn sẽ cần phải có visa trở lại cư trú hoặc một visa khác để trở lại nước Úc).

IV/ Visa 132 – Diện Doanh nhân có Lịch sử Kinh doanh Thành đạt (Significant Business History Stream)

Đối với diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành đạt, đương đơn cần đáp ứng những tiêu chuẩn dưới đây:

1.     Dưới 55 tuổi, trừ khi chính quyền tiểu đương đơng hoặc lãnh thổ chỉ định chứng nhận là hoạt động kinh doanh được đề xuất là vì lợi ích kinh tế đặc biệt.

2.     Tối thiểu 2 trong 4 năm tài chính vừa qua, đương đơn có:

3.     Tài sản ròng trong doanh nghiệp tổi thiểu là 400,000 AUD;

hoặc:

1.     Có 10% cổ phần doanh nghiệp nếu đó là một doanh nghiệp có niêm yết công khai, lên sàn chứng khoán);

2.     Hai (2) trong bốn (4) năm tài chính vừa qua, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 3,000,000 AUD.

3.     đương đơn có tài sản ròng tối thiểu 1,500,000 AUD

V/ Visa 132 – Diện Doanh nhân được Tài trợ Vốn (Venture Capital Entrepreneur Stream)

Đối với Diện doanh nhân được tài trợ vốn, đương đơn phải đạt được một thỏa thuận tài trợ vốn tối thiểu 1,000,000 AUD thông qua một công ty ở Úc, và công ty này phải là thành viên của Hiệp hội Australian Venture Capital Association Limited (AVCAL).

đương đơn phải có được sự tài trợ về vốn với trị giá tối thiểu 1,000,000 AUD từ một công ty đầu tư vốn ở Úc để khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm hoặc phát triển ý tưởng kinh doanh tiềm năng đầy hứa hẹn.

VI/ Những Lợi ích của Visa Doanh Nhân Tài Năng 132

Với Visa PR 132 này, đương đơn có thể làm việc trong một doanh nghiệp mới hoặc hiện tại ở Úc, tự do ra vào nước Úc bao nhiêu lần cũng được miễn là visa còn giá trị, học tập ở Úc, gia đình đương đơn đi cùng đương đơn đến Úc (họ sẽ có quyền làm việc và học tập) và sống ở Úc như một thường trú nhân vĩnh viễn tại Úc.

VII/ Nghĩa vụ của Doanh Nghiệp diện Visa 132

1. Diện Doanh nhân có Lịch sử Kinh doanh Thành đạt (Significant Business History Stream)

Nếu đương đơn đang ở diện này, sau khi đến Úc, đương đơn phải:

·        Thành lập một doanh nghiệp đủ điều kiện ở Úc, hoặc

·        Tham gia vào một doanh nghiệp đủ điều kiện hiện tại ở Úc.

Trong doanh nghiệp, đương đơn phải:

·        Duy trì quyền sở hữu đáng kể

·        Duy trì sự tham gia trực tiếp và liên tục vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp

·        Ra các quyết định ảnh hưởng đến định hướng tổng thể và hiệu suất của doanh nghiệp theo cách có lợi cho nền kinh tế Úc.

2.  Diện Doanh nhân được Tài trợ Vốn (Venture Capital Entrepreneur Stream):

Nếu đương đơn đang ở diện này, sau khi đến Úc, đương đơn phải đáp ứng những yêu cầu về sự thỏa thuận đầu tư vốn của đương đơn.

 

 

Để lại lời nhắn

Thư điện tử của bạn chưa được xuất bản.