img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

Danh sách các ngành nghề được hỗ trợ của CSOL (Visa 186/457/407)

Đăng bởi QTV-IWP trên 20/04/2017
| 0

Bạn phải chỉ định một nghề nghiệp từ danh sách các ngành nghề được chính phủ đề cử cho một trong các loại thị thực cho lao động có tay nghề theo chương trình thị thực Ứng viên cơ quan (Visa 186), Thị thực làm việc tạm thời (có bằng cấp) (Visa 457), Một thị thực đào tạo (Visa 407).

Người nộp đơn sẽ yêu cầu đánh giá kỹ năng như là một phần của đơn xin thị thực. Họ phải liên hệ với cơ quan thẩm định có liên quan để được đánh giá kỹ năng. Cơ quan thẩm định sẽ cung cấp tất cả các mẫu đơn cần thiết và các thông tin liên quan đến việc đánh giá.

Sẽ có một khoản chi phí cho các cơ quan thẩm định đánh giá.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các nhóm ngành nghề được phê duyệt 2016 – 2017

TẢI VỀ:

ConsolidatedSponsoredOccupationsListCSOL

Để lại lời nhắn

Thư điện tử của bạn chưa được xuất bản.