img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

Dự án Harpley – Cập nhập tiến độ xây dựng Tháng 8/2017

Đăng bởi QTV-IWP trên 11/09/2017
| 0

Hoạt động xây dựng của Dự án Harpley trong những tháng gần đây gặp nhiều thuận lợi bởi thời tiết khô ráo, cho phép tiến độ xây dựng tốt đẹp hơn của các Giai đoạn 24-29 của Shearwaters, các vùng hồ nước nhân tạo, một phần đường Armstrong Road và Larapinta 31. Carinya Village Park cũng đang được tiến hành với dự kiến hoàn thành vào tháng 11.

 

Giai đoạn 24

Tình trạng: Tất cả các công trình xây dựng chính đã được hoàn thành.

Dự báo có Sổ đỏ (Title): 31/08/2017.

Giai đoạn 25

Tình trạng: Phần lớn công trình xây dựng chính hoàn thành, các công trình đường nhựa đang được tiến hành, đường dấu và bảng hiệu đường phố vào giữa tháng 8 sẽ được hoàn thiện. 

Dự báo có Sổ Đỏ (Title): 29/09/2017

Giai đoạn 26

Tình trạng: Phần lớn công trình xây dựng chính hoàn thành, các công trình đường nhựa đang được tiến hành, đường dấu và bảng hiệu đường phố vào giữa tháng Tám hoàn thiện.

Dự báo Đất có Sổ đỏ (Title): 09/10/2017

Giai đoạn 28

Trạng thái: Dịch vụ và đường bộ đã đầy đủ, đường cao tốc hiện đang được xây dựng.

Dự báo Đất có Sổ Đỏ (Title): 19/10/2017

Giai đoạn 29

Trạng thái: Dịch vụ và đường bộ đầy đủ, đường cao tốc hiện đang được xây dựng.

Dự báo Đất có Sổ Đỏ (Title): 13/11/2017

Giai đoạn 31

Tình trạng: Cống rãnh và khối lượng đất công trình hoàn chỉnh, hộp đường ra hiện đang xảy ra, dịch vụ để làm theo.

Dự báo Đất có Sổ đỏ (Title): 29/01/2018

Vùng hồ nước nhân tạo Shearwater

Dự trữ thoát nước đã được hoàn chỉnh, vùng hồ nước nhân tạo thi công tốt, bắt đầu ở khu vực phía bắc di chuyển về phía Nam.

Đường Armstrong Road

Công trình cống rãnh hoàn chỉnh, đường cống hiện đang được khai quật, đường thoát nước bắt đầu thi công từ giữa tháng Tám.

Carinya Village Park

Tình trạng: Xếp hạng trang web và mức độ hoàn thành, lối đi bộ cũng phần lớn hoàn thành.

Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2017.

 

 

Để lại lời nhắn

Thư điện tử của bạn chưa được xuất bản.