img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

Giới thiệu

Chúng tôi tự hào là một phần trong hành trình của Bạn

IWealth Pro là một hệ thống liên kết phát triển giữa Úc và Việt Nam trong lĩnh vực Đầu tư & Di trú.Chúng tôi là một đội ngũ những thành viên có khả năng, kinh nghiệm, làm việc tập trung và có kỷ luật trong lĩnh vực Bất động sản Úc.


Iwealth Pro xác định sứ mệnh là đồng hành và hổ trợ các nhà đầu tư Việt Nam xây dựng, phát triển tài sản từ cơ bản đi đến sự phát triển thịnh vượng tại thị trường BĐS Úc.Với kinh nghiệm gần 20 năm tại thị trường Bất động sản Úc, chúng tôi nắm rõ được những nguyên tắc và quy luật phát triển của thị trường, hiểu rõ làm thế nào để vận dụng thế mạnh tài chánh từ hệ thống ngân hàng trong đầu tư Bất động sản,
giúp các nhà đầu tư vận dụng đòn bẩy tài chành tối đa hóa lợi nhuận để tạo ra tài sản.


Iwealth Pro xây dựng hệ thống liên kết với các đối tác có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực Du học, Tài chánh, Pháp lý, Visa, Di trú nhằm mục tiêu cung cấp hổ trợ cho khách hàng Việt Nam thực hiện mục tiêu học tập và xây dựng tương lai tại sứ sở Kangaroo – quốc gia đáng sống nhất thế giới.