img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

Harpley – Cập nhập tiến độ xây dựng tháng 09 năm 2017

Đăng bởi QTV-IWP trên 10/10/2017
| 0

Tiến độ xây dựng của Dự án Harpley của một số giai đoạn đang được gấp rút hoàn thiện trước Giáng sinh. Do sự chậm trễ trong quá trình thủ tục phê duyệt nên giai đoạn 25, 26, 28 và 29 đã không theo kịp kế hoạch đề ra.

Giai đoạn 31 Larapinta đang tiến triển tốt và đường đi bắt đầu hình thành. Giai đoạn Carinya Park đang được tiến hành với dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2017.

Giai đoạn 25
Tất cả các công trình xây dựng chính hoàn thành.
Dự báo Sổ đỏ: Giữa tháng 12 năm 2017

 

Giai đoạn 26
Tất cả các công trình xây dựng chính hoàn thành, những phê duyệt cuối cùng đang trong quá trình hoàn thiện.
Dự kiến ra Sổ Đỏ: Giữa tháng 12 năm 2017.

 

Giai đoạn 28
Phần lớn các công trình xây dựng chính hoàn thành, các công trình đường nhựa đang được tiến hành, các dấu hiệu đường và biển báo hoàn thiện vào cuối tháng 9.

Dự kiến Sổ đỏ: Cuối tháng mười một – giữa tháng mười hai năm 2017.

 

Giai đoạn 29
Phần lớn các công trình xây dựng chính hoàn thành, các công trình đường nhựa đang được tiến hành, các dấu hiệu đường và biển báo hoàn thiện vào cuối tháng 9.
Dự báo Sổ đỏ: Cuối tháng mười một – giữa tháng mười hai.

Công viên Carinya Village
Các lối đi bộ và cấu trúc nơi trú ẩn hoàn chỉnh, sàn nhìn ra sân chơi đang được tiến hành. Xử lý trên mặt đất cho sân cỏ và trồng cây đang được chuẩn bị với việc lắp đặt thiết bị sân chơi và công viên sẽ sớm được bắt đầu.

 

Đường Armstrong
Giai đoạn 1 Hoàn thiện việc lắp đặt cống, đang chèn lót. Hệ thống thoát nước đã bắt đầu.

Để lại lời nhắn

Thư điện tử của bạn chưa được xuất bản.