img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

Những diện đầu tư định cư tại Úc

Đăng bởi QTV-IWP trên 21/12/2016
| 0

Chương trình định cư Úc theo diện đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi những doanh nhân thành đạt đến định cư và phát triển kinh doanh tại Úc. Chương trình visa dạng đầu tư này dành cho chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao và các nhà đầu tư. Chương trình cho phép đương đơn cùng các thành viên trong gia đình (vợ / chồng và các con dưới 18 tuổi) được định cư, sinh sống, làm việc và học tập ở Úc dưới dạng visa định cư diện doanh nhân.

Những người muốn xin visa định cư Úc theo diện đầu tư phải mang đến cho nước Úc kiến thức về thị trường quốc tế, nguồn vốn kinh doanh, sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ cũng như những kỹ năng và kinh nghiệm kinh doanh.

Hầu hết đương đơn nhập cư vào Úc bằng Visa tạm trú 4 năm, sau khi thỏa mãn các điều kiện được quy định trong hoạt động kinh doanh và đầu tư, đương đơn có thể nộp đơn xin quyền thường trú nhân. Sau khi trở thành công dân Úc, bạn sẽ có đầy đủ quyền lợi về trợ cấp của chính phủ, y tế và đặc biệt con cái của bạn dưới 18 tuổi sẽ được học trường công miễn phí.

   1. Visa tạm trú Đầu tư và đổi mới Kinh doanh – Visa subclass 188

  • Đổi mới doanh nghiệp (Business innovation) 188A: dành cho những cá nhân muốn thiết lập, phát triển và quản lý một doanh nghiệp đã tồn tại (hoặc sẽ tồn tại) ở Úc.
  • Đầu tư thông thường (Investor) 188B: dành cho cá nhân sẽ đầu tư ít nhất 1,5 triệu AUD cho chương trình đầu tư riêng tại bang, vùng lãnh thổ, vùng kinh tế trọng yếu hoặc có hoạt động đầu tư.
  • Đầu tư quan trọng (Significant investor) 188C: dành cho những nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào chương trình đầu tư quan trọng để duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.

    2. Visa thường trú Đầu tư và đổi mới Kinh doanh – Visa 888 – Thường trú nhân vĩnh viễn

Visa 888 – Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo (thường trú) là visa tiếp nối của dòng visa 188 Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo (tạm trú) để chuyển đương đơn thành thường trú nhân ở Úc. Để nộp hồ sơ visa 888, bạn là người đã nắm giữ visa 188a, 188b hoặc 188c, và đã thực hiện các cam kết đầu tư kinh doanh của mình, nghĩa là:

  • Diện đầu tư kinh doanh 188A: cơ sở kinh doanh bạn ở Úc đã đạt được các tiêu chí về doanh số, vốn đầu tư, thuê mướn lao động.
  • Diện đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư, chứng khoán (188B, 188C): bạn đã duy trì các khoản đầu tư vào trái phiếu, quỹ đầu tư, v.v. trong 4 năm như cam kết.

    3. Doanh nhân xuất sắc – Visa subclass 132

Doanh nhân tài năng (Business Talent – Permanenet visa – subclass 132) là chương trình cho phép đương đơn và gia đình đi thẳng đến quyền thường trú vĩnh viễn, bao gồm hai diện: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và Doanh nhân được tài trợ vốn.

Để lại lời nhắn

Thư điện tử của bạn chưa được xuất bản.