img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

457 OBS IE – con đường thông minh dành cho Doanh nghiệp Việt Nam, từ xúc tiến mở Văn phòng đại diện đến thường trú nhân tại Úc.

Đăng bởi QTV-IWP trên 26/12/2016
| 0

OBS – con đường thông minh dành cho Doanh nghiệp Việt Nam, từ xúc tiến mở Văn phòng đại diện đến thường trú nhân tại Úc.

Subclass 457 OBS IE (Oversea Business Sponsorship) là dòng visa tạm trú 457 dành cho Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cao cấp tại Việt Nam muốn:

–        Mở rộng thị trường sang Úc,

–        Văn phòng, công ty đại diện tại Úc,

–        Hay tìm hiểu cơ hội kinh doanh ở Úc.

Họ cần phải có Giấy phép bảo lãnh dành cho Doanh nghiệp nước ngoài (Overseas business sponsorship – OBS) từ Bộ di trú Úc. Điều quan trọng nhất là doanh nghiệp này cần phải hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

–        Sẽ có lợi thế ưu tiên đối với những doanh nghiệp có hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu giao dịch giữa Việt Nam – Úc – New Zealand.

 

Mục đích kinh doanh tại Úc:

Doanh nghiệp ở Việt Nam phải chứng minh rằng việc đến Úc kinh doanh là để đạt được một trong ba điều sau đây:

 1. Các doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng đến Úc và bắt đầu hoạt động tại Úc, hoặc
 2. Có một thỏa thuận và liên doanh giữa doanh nghiệp ở Việt Nam và một doanh nghiệp tại Úc, hoặc
 3. Có hợp đồng giữa doanh nghiệp ở Việt Nam và một doanh nghiệp Úc, và doanh nghiệp nước ngoài cần phải ở Úc để thực hiện hợp đồng.

Bản chất của doanh nghiệp mở tại nước ngoài:

Mặc dù pháp luật không cung cấp bất cứ điều gì cụ thể liên quan đến kích thước của doanh nghiệp ở nước ngoài, doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn cần phải đáp ứng yêu cầu của Bộ di trú Úc rằng doanh nghiệp:

 1. Có nguồn lực tài chính.
 2. Hoạt động chuyên môn, kinh nghiệm kinh doanh,
 3. Và có ý định thực sự để thành lập một doanh nghiệp, văn phòng đại diện tại Úc.

Điều này sẽ tạo thành cơ sở các bằng chứng cho việc nộp đơn xin OBS.

Ưu điểm của OBS 457 IE:

 1. Đây là dòng visa tạm trú 4 năm. Sau 6 tháng đến 2 năm, đáp ứng đủ điều kiện rằng đã kinh doanh thật sự sau khi đến Úc sẽ xin visa thường trú 186/187. Gia đình của đương đơn được đi theo. (Nếu chủ doanh nghiệp là chồng thì có thể đề cử vợ hoặc con hoặc người thân để điều hành chi nhánh tại Úc)
 2. Không giới hạn tuổi tác trên đương đơn chính.
 3. Yêu cầu Tiếng Anh được miễn nếu lương cơ bản của người nộp đơn là hơn $96,400/năm. Nếu không, sẽ yêu cầu tiếng anh trung bình IELTS tối thiểu là 4.5
 4. Không yêu cầu đánh giá kỹ năng cho nghề nghiệp mức độ chuyên nghiệp và quản lý.
 5. Tất cả các ngành nghề trong danh sách nghề nghiệp được bảo lãnh đều được chấp nhận, bao gồ cả vai trò quản lý cấp cao (như Tổng giám đốc doanh nghiệp, giám đốc tài chính, nhập khẩu hoặc xuất khẩu), và vai trò bán hàng chuyên nghiệp.
 6. Cần phải có Bằng cử nhân có liên quan, hoặc bằng chứng về 5 năm kinh nghiệm liên quan đên chức vụ được đề cử làm việc tại Úc.
 7. Không yêu cầu Doanh nghiệp chứng minh Tài sản.
 8. Không cần đầu tư tiền. Ví dụ: visa 188A – Business Innovation Stream – 500,000AUD; hay visa 188B – Investor Stream – 1,5 triệu AUD; hoặc visa 188C – Significant Investor Stream – 5 triệu AUD.
 9. Không cần doanh nghiệp tại Úc bảo lãnh.
 10. Không cần chờ tối thiểu 2 năm để xin PR

 

Để lại lời nhắn

Thư điện tử của bạn chưa được xuất bản.