img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

Blog Archives

Cập nhật các thay đổi trong Danh sách Tay ng...

Th4 25, 2017
Theo thông tin từ www.border.gov.au, kể từ ngày 19/4/2017, visa 457 sẽ được thay thế bằng visa TSS (Temporary Skill ...
Xem thêm

HOT: ÚC loại bỏ visa 457

Th4 20, 2017
Trong thông báo khiến nhiều phía ‘sửng sốt’ hôm nay, thứ Ba 18/04/2017, Thủ tướng Turnbull cho biết chính phủ sẽ th ...
Xem thêm

HOT: Visa 457 bị hủy bỏ, Có gì trong visa th...

Th4 20, 2017
Họp báo tại Canberra chiều thứ Ba 18/04/2017, chính phủ Turnbull cho biết những yêu cầu căn bản ‘khó hơn’ trong 2 t ...
Xem thêm

Điều kiện định cư tại Úc theo diện Visa 457

Th4 11, 2017
Điều kiện làm việc và định cư tại Úc theo diện Visa 457 Cơ quan Lao động và Năng suất Úc (Australian Workforce and ...
Xem thêm