img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

Thang điểm nhập cư Úc diện tay nghề 2016 – 2017 (mới nhất)

Đăng bởi QTV-IWP trên 10/04/2017
| 0

Thang điểm nhập cư Úc diện tay nghề – Visa 457 2016 – 2017 (mới nhất)

Nhóm điểm Mô tả Điểm
Tuổi 18-24 25 điểm
25-32 30 điểm
33-39 25 điểm
40-44 15 điểm
45-49 0 điểm
Tiếng Anh IELTS 6.0

TOEFL iBT Nghe – 12, Đọc – 13, Viết – 21 và Nói – 18

PTE Academic –  Nghe – 50, Đọc – 50, Viết – 50 và Nói – 50

0 điểm
IELTS 7.0

TOEFL iBT Nghe – 24, Đọc – 24, Viết – 27 and Nói – 23

PTE Academic –  Nghe – 65, Đọc – 65, Viết – 65 and Nói – 65

10 điểm
IELTS 8.0

TOEFL iBT Nghe – 28, Đọc – 29, Viết – 30 and Nói – 26

PTE Academic –  Nghe – 79, Đọc – 79, Viết – 79 và Nói – 79

20 điểm
Kinh nghiệm làm việc tại Úc trong nhóm nghề nghiệp được chỉ định hoặc nghề nghiệp có liên quan chặt chẽ 1 năm làm việc ở Úc (2 năm gần nhất ) 5 điểm
3 năm làm việc ở Úc (5 năm gần nhất ) 10 điểm
5 năm làm việc ở Úc (7 năm gần nhất ) 15 điểm
Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài với nghề nghiệp được chỉ định hoặc nghề nghiệp có liên quan chặt chẽ 3 năm làm việc ở nước ngoài (5 năm gần nhất ) 5 điểm
5 năm làm việc ở nước ngoài (7 năm gần nhất ) 10 điểm
8năm làm việc ở nước ngoài (10 năm gần nhất ) 15 điểm
Bằng cấp

(Được Úc hoặc quốc tế công nhận)

Bằng nghề ở nước ngoài hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc

Văn bằng hoàn thành tại Úc.

10 điểm
Bằng cử nhân (bao gồm bằng cử nhân danh dự hoặc thạc sĩ) 15 điểm
Tiến sĩ 20 điểm
Công nhận học tập tại Úc Tối thiểu hai năm học toàn phần tại Úc (theo yêu cầu học tập của Úc) 5 điểm
Ngôn ngữ cộng đồng 5

điểm

Vợ/Chồng đi theo                                                            5

điểm

Chương trình đào tạo chuyên nghiệp Professional Year                                                            5

điểm

Bảo lãnh bởi chính phủ tiểu bang hoặc chính phủ                                                            5

điểm

Bảo lãnh bởi gia đình hoặc chính quyền tiểu bang hoặc chính phủ toàn lãnh thổ khi đến Úc                                                                   10

điểm

Học tập tại một khu vực ít dân cư                                                            5

điểm

Nguồn: https://www.abhinav.com/australia-immigration/new-point-test-for-australia-migration.aspx

Để lại lời nhắn

Thư điện tử của bạn chưa được xuất bản.