img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

VISA 132 – DOANH NHÂN TÀI NĂNG (THƯỜNG TRÚ)

Đăng bởi QTV-IWP trên 03/10/2017
| 0

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

ĐẶC ĐIỂM
Visa này cho phép bạn thiết lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có ở Úc. Bao  gồm hai diện:
Diện Lịch sử kinh doanh thành công: Dành cho chủ doanh nghiệp hoặc người đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực cao muốn kinh doanh ở Úc
Diện Venture Capital Stream (vốn đầu tư mạo hiểm): Dành cho những người có được sự tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm từ các công ty thuộc thành viên của Hiệp Hội Vốn Đầu Tư Mạo Hiểm Úc – Australian
Private Equity & Venture Capital Association Limited (AVCAL).
YÊU CẦU
1/ Bạn có thể đạt được visa này nếu bạn được bảo lãnh bởi cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ và được mời nộp hồ sơ bởi Bộ Di Trú Úc.
2/ Bạn cũng phải đáp ứng:
Có tài sản ròng doanh nghiệp và cá nhân ít nhất là AUD 1.5 triệu và doanh thu doanh nghiệp hàng năm đạt tối thiểu là AUD 3 triệu nếu bạn dự định nộp xin visa theo diện Lịch sử kinh doanh thành công.
hoặc
Đã đạt được sự tài trợ ít nhất AUD 1 triệu vốn đầu tư mạo hiểm từ các công ty thuộc thành viên của Hiệp Hội Vốn Đầu Tư Mạo Hiểm Úc (AVCAL) để bắt đầu sự thương mại hóa và phát triển ý tưởng kinh doanh giá trị cao ở Úc nếu bạn dự định nộp xin visa diện Venture Capital Stream.
Visa 132 – Doanh nhân tài năng là một visa thường trú dành cho những nhà kinh doanh, những người được bảo lãnh bởi cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ của Úc.
Các doanh nhân thuộc diện này không cần phải nộp đơn xin visa tạm trú như visa 188, mà nộp đơn xin Visa Thường trú trực tiếp.
Bạn có thể ở Úc hoặc ngoài Úc khi bạn nộp hồ sơ và khi visa được quyết định.
Visa này cho phép bạn làm gì?
Visa 132 – Doanh nhân tài năng
cho phép bạn thành lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có ở Úc.
Đây là visa thường trú, cho phép bạn và thành viên trong gia đình của bạn:
Ở lại Úc vô thời hạn vĩnh viễn (THƯỜNG TRÚ – PERMENANT VISA)
Làm việc và học tập ở Úc
Đăng ký Medicare, là chương trình của Úc dành cho việc chăm sóc sức khỏe và các chi phí liên quan đến sức khỏe
Nộp đơn xin quốc tịch Úc (Nếu bạn đủ điều kiện)
Bảo lãnh thân nhân đủ điều kiện được thường trú
Tự do ra vào nước Úc trong thời gian 5 năm từ ngày visa được cấp (sau thời gian đó, bạn sẽ cần phải có visa trở lại cư trú hoặc một visa khác để trở lại nước Úc).
I. Visa 132A – Diện Doanh nhân có Lịch sử Kinh doanh Thành đạt (Significant Business
History Stream)
Đối với diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành đạt, bạn cần đáp ứng những tiêu chuẩn dưới đây:
Dưới 55 tuổi, trừ khi chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ chỉ định chứng nhận là hoạt động kinh doanh được đề xuất là vì lợi ích kinh tế đặc biệt.
Tối thiểu 2 trong 4 năm tài chính vừa qua, bạn có:
Tài sản ròng trong doanh nghiệp tổi thiểu là 400,000 AUD;
hoặc:
Có 10% cổ phần doanh nghiệp nếu đó là một doanh nghiệp có niêm yết công khai, lên sàn chứng khoán);
Hai (2) trong bốn (4) năm tài chính vừa qua, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 3,000,000
AUD.
Bạn có tài sản ròng tối thiểu 1,500,000 AUD

II. Visa 132B – Diện Doanh nhân được Tài trợ Vốn (Venture Capital Entrepreneur Stream):

Đối với Diện doanh nhân được tài trợ vốn, bạn phải đạt được một thỏa thuận tài trợ vốn tối thiểu 1,000,000 AUD thông qua một công ty ở Úc, và công ty này phải là thành viên của Hiệp hội Australian Venture Capital Association Limited (AVCAL).
Bạn phải có được sự tài trợ về vốn với trị giá tối thiểu 1,000,000 AUD từ một công ty đầu tư vốn ở Úc để khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm hoặc phát triển ý tưởng kinh doanh tiềm năng đầy hứa hẹn.
Những Lợi ích của Visa Doanh Nhân Tài Năng 132
Với Visa PR 132 này, bạn có thể làm việc trong một doanh nghiệp mới hoặc hiện tại ở Úc, tự do ra vào nước Úc bao nhiêu lần cũng được miễn là visa còn giá trị, học tập ở Úc, gia đình bạn đi cùng bạn đến Úc (họ sẽ có quyền làm việc và học tập) và sống ở Úc như một thường trú nhân vĩnh viễn tại Úc .

Hotline: 0901 850 822 để đặt lịch hẹn gặp với chuyên gia tại văn phòng hoặc được tư vấn miễn phí.

Quý Khách vui lòng đăng ký thông tin theo mẫu sau:
Để lại lời nhắn

Thư điện tử của bạn chưa được xuất bản.