img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735455319980062&ev=PageView&noscript=1"
Your search results

Visa thường trú 888 – Định cư Úc diện Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo

Đăng bởi QTV-IWP trên 21/12/2016
| 0

Visa thường trú 888 – Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo là visa tiếp nối của dòng visa tạm trú 188 – Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo để chuyển đương đơn thành thường trú nhân ở Úc. Để nộp hồ sơ visa 888, quý vị phải là người đã nắm giữ visa 188A, 188B hoặc 188C, và đã thực hiện các cam kết đầu tư kinh doanh của mình, nghĩa là:

  • Diện đầu tư kinh doanh 188A: cơ sở kinh doanh đương đơn ở Úc đã đạt được các tiêu chí về doanh số, vốn đầu tư, thuê mướn lao động.
  • Diện đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư, chứng khoán (188B, 188C): đương đơn đã duy trì các khoản đầu tư vào trái phiếu, quỹ đầu tư, v.v. trong 4 năm như cam kết.
a.     Bảo lãnh Bang – State/Territory Nomination

Quý vị cần được tiểu bang nơi quý vị đang đầu tư, kinh doanh và định cư chấp thuận bảo lãnh/tiến cử trước khi nộp hồ sơ visa thường trú 888 cho Bộ Di Trú Úc.

b.     Điều kiện chung của visa 888

 Đương đơn cần tiểu bang đã bảo lãnh đương đơn trong visa 188 tiếp tục bảo lãnh/tiến cử đương đơn nộp hồ sơ visa 888.

Đương đơn cam kết tiếp tục duy trì các hoạt động đầu tư, kinh doanh ở Úc.

Đương đơn sinh sống và đầu tư kinh doanh theo luật đinh của Úc mà không có bất kỳ vi phạm nào.

c.     Điều kiện riêng cho diện đầu tư kinh doanh (Visa 188A)

Đương đơn đã nắm giữ visa kinh doanh 188A, và đã thực hiện cam kết đầu tư kinh doanh, đương đơn sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ visa thường trú 888 nếu đương đơn đáp ứng các tiêu chí sau:

Thời gian sống ở Úc: trong 2 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ PR visa 888, đương đơn có tổng thời gian cư trú tại Úc ít nhất là 50% thời gian (tức là 366 ngày).

 Doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh của đương đơn ở Úc đã hoạt động được ít nhất là 2 năm.

 Đương đơn đạt các tiêu chí về doanh số, số vốn đầu tư, tài sản cá nhân và điều kiện thuê mướn lao động Úc trong hoạt động kinh doanh của mình

d.    Điều kiện riêng cho diện đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư (Visa 188B và Visa 188C)

Đương đơn đã nắm giữ visa đầu tư 188B, và đã thực hiện cam kết đầu tư. Đương đơn sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ visa thường trú 888 nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí sau:

Thời gian sống ở Úc: trong suốt 4 năm tạm trú theo visa đầu tư 188B hay 188C, quý vị có tổng thời gian cư trú tại Úc ít nhất là 2 năm (tức là 731 ngày).

Quý vị đã duy trì các khoản đầu tư trong suốt thời gian 4 năm theo cam kết của visa.

 

Để lại lời nhắn

Thư điện tử của bạn chưa được xuất bản.